Tetter vybízí k nasazování botiček

Se změnou primátora jsem pocítil změnu v chování městské policie. Pět dní zpátky jsem dostal botičku. Proč? Jsem držitelem rezidentní parkovací karty a stál jsem na parkovišti vyhrazeném pro parkování držitelů rezidentních karet. Dokonce i do červené barvy jsem se trefil. Jakým překvapením pak pro mě byla botička na levém předním kole.

Jednání městské policie bylo typické. Bez jakéhokoli požádání či slova "prosím" si řekli o doklady. Doklady jsem předložil a zeptal jsem se, co má znamenat botička na mém automobilu. To, že jsem měl schůzku v Praze, na kterou jsem přijel kvůli strážníkům o půl hodiny později ani rozebírat nebudu. Strážník mi odpověděl, že botičku jsem dostal "podle zákona 553/1991 o policii". Tvářil se u toho chytře a bylo vidět, že bude slavit další malé uniformované vítězství nad zákona neznalým občanem. Otevřel jsem tedy knihu se zněním zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii a požádal jej, jestli by mi mohl blíže specifikovat, podle které části zákona postupoval. Abych mu věc ulehčil, nalistoval jsem knihu přímo na §17a, který řeší použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla. Strážník zjihl, leč ke knize se příbližiti nechtěl. Jeho odhodlání vyhnout se kontaktu s knihou bylo zřetelné.

Můj kamarád a kolega, který jel do Prahy se mnou a čekal také dvacet minut na hlídku MP se zatím zhostil druhého strážníka a hrál toho "hodného". Strážník se mu svěřil, že nový primátor Tetter nařídil, aby městská policie nedávala oznámení, ale aby preferovala nasazování botiček.

To, že jsem byl městskou policií zadržen a bylo mi znemožněno nakládání s mým automobilem, považuji za protiprávní. Policie mi nasadila technický prostředek proto, že jsem přední částí automobilu parkoval v protisměru. Na to samozřejmě nemá městská policie právo. § 17a

(1)     Strážník je oprávněn použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla,

a)         které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla,

b)         které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích,

c)         které stojí na chodníku, kde to není povoleno, nebo

d)         je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství

a jeho řidič není na místě přítomen.

(2)     Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla lze podle odstavce 1 použít, jen je-li zajištěna možnost jeho odstranění bez zbytečného odkladu.

(3)     Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla se odstraní bez zbytečných průtahů poprojednání přestupku v blokovém řízení, po zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na místě ponechala, po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti takové osoby nebo po uhrazení nákladů provozovatelem podle odstavce 5.

(4)     Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla z důvodů uvedených v odstavci 1 nelze použít, jde-li o vozidlo, které

a)         tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích, nebo

b)         je viditelně označeno jako vozidlo ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, požární ochrany, vozidlo určené k poskytování zdravotnických služeb, vozidlo invalidy nebo jako vozidlo osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

(5)     Přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla se provádí na náklady osoby, která vozidlo na místě ponechala, a nelze-li ji zjistit, na náklady provozovatele vozidla. Pokud došlo k přiložení technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla v rozporu s odstavcem 1, uhrazené náklady musí být neprodleně vráceny tomu, kdo je vynaložil.

(6)     Nepožádá-li nikdo o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla  do 30 dní od jeho přiložení, je vlastník komunikace oprávněn po dohodě s obecní policií vozidlo na náklady jeho provozovatele odstranit. Povinnosti úhrady nákladů na odstranění vozidla se jeho provozovatel zprostí, pokud prokáže závažné důvody, které mu znemožnily, aby před odstraněním vozidla požádal o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla.

(7)  Na použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla z důvodu podle odstavce 1 se nevztahují ustanovení o donucovacích prostředcích.

 

Co se týče primátora Tettera, chápu, že ....

http://joomla3.ceske-budejovice.cz/sub/joomla3/index.php?option=com_content&view=article&id=97:jihoeska-parkovaci-nove-informace&catid=299:jihoceska-parkovaci&Itemid=602

 

, ale není už to trochu moc okaté pane primátore? Dokážete si spočítat, o kolik peněz jste svým "obchodem" s firmou Parking Praha a.s. (dojednat obchod s firmou Parking Praha a.s. dostal za úkol právě primátor Tetter) připravil občany tohoto města? A teď to chcete ještě potvrdit změnou smlouvy, protože ta původní je nevýhodná? A budete ručit svým majetkem? Myslím, že byste za nevýhodnou smlouvu měl nést plnou finanční zodpovědnost a vrátit občanům jejich peníze!

 

Ladislav Vrábel

 

Komentářů
Tetter vyb?­z?­ k nasazov??n?­ botiÄ?ek
Cheap kodi boxes 2015-04-20 17:54:08

A minute option regarding Deadly Predatory instincts is definitely on its way as
well!

http://droidking.co.uk/blog/read_125929/droidking-wizard-updated.html
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."